XEM LÀ GÌ?

Cải thiện bốn từ của bạn với từ vựng tiếng Anh được sử dụng từ bboomersbar.com.Tự tin học những từ cần thiết để giao tiếp.

You are em: nó là gì?

*

môn thể thao hoặc hoạt động đi bộ trên băng, đi giày trượt băng (= ủng ​​có gắn các thanh kim loại mỏng ở phía dưới)

Về điều đó

*

*

*

Phát triển Phát triển từ điển API Nhấp đúp vào dữ liệu giấy phép của tiện ích tra cứu

Xem Thêm: Trẻ Chậm Nói Khám Ngôn Ngữ Cho Trẻ Ở Đâu Địa Chỉ Tin cậy cho Cha Mẹ

Giới thiệu Giới thiệu về Khả năng truy cập bboomerѕbar.com English bboomerѕbar.com Uniᴠerѕitу Quản lý trước sự đồng ý của Tập đoàn Lưu trữ và Quyền riêng tư Điều khoản dịch vụ
{{/ displaуLoginPopup}} {{# displaуClaѕѕicSurᴠeу}} {{/ displaуClaѕѕicSurᴠeу}} {{# thông báoѕ}} {{meѕage}}} {{# secondarуButtonUrl}} {{secondarуButton / ѕrleconcon}} }}} #dimisable}} {{{cloѕeMeѕѕage}}} {{/ dimissible}} {{/ thông báo}}

*

Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan – Tiếng Anh – Tiếng Anh – Tiếng Ả Rập – Tiếng Catalan – Tiếng Trung (Giản thể) Tiếng Anh – Tiếng Trung (Phồn thể) Tiếng Anh – Tiếng Séc – Tiếng Anh – Tiếng Đan Mạch – Tiếng Anh – Tiếng Mã Lai – Tiếng Anh – Tiếng Na Uy – Tiếng Anh – Tiếng Thái – Tiếng Anh – Tiếng Anh – Tiếng Việt.
Engliѕh (Anh) Engliѕh (Mỹ) Eѕpañol Eѕpañol (Latinoamérica) Русский Portuguêѕ Deutѕch Françaiѕ Italiano (简体) 正 體 中文 (繁體) Polѕki 한국어 Türkçe
{{# ᴠerifуErrorѕ}}

{{thông điệp}}

  • Gói quà ở đâu tốt nhất hà nội
  • Giá trị là gì, nghĩa của từ giá trị
  • Máy ép chân không ở đâu?
  • Khi nào bạn có thể bắt đầu đánh răng cho trẻ?