Ứng dụng đi chung xe VATO là gì? Liệu VATO có đủ để lấp đầy khoảng trống mà Uber để lại?

Ứng dụng đi chung xe VATO là gì? Liệu VATO có đủ để lấp đầy khoảng trống mà Uber để lại?