Top 8+ số công cụ zip thường được tìm thấy nhất ở đâu?

Top 8+ số công cụ zip thường được tìm thấy nhất ở đâu?