Tổng cộng 9 + 1 kg, bao nhiêu ounce được sử dụng phổ biến nhất

Tổng cộng 9 + 1 kg, bao nhiêu ounce được sử dụng phổ biến nhất