THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Công ty kinh doanh dịch vụ là gì?

Công ty kinh doanh dịch vụ là công ty chuyên kinh doanh các loại dịch vụ cho khách hàng. Các loại hình dịch vụ mà công ty này kinh doanh có thể là du lịch, thể thao, vận tải,… Công ty kinh doanh dịch vụ có thể tồn tại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Có thể hiểu phương thức hoạt động của doanh nghiệp này là thương mại dịch vụ, loại hình kinh doanh vẫn là các loại hình theo quy định của Luật Kinh doanh.

Bạn đang thử: Dịch thuật tiếng anh là gì?

Nếu chủ sở hữu muốn thêm văn bản thương mại vào tên công ty, thì các lĩnh vực hoạt động của công ty phải liên quan đến thương mại, nếu không, giấy phép kinh doanh sẽ không được cấp:

Công ty Thương mại Dịch vụ Tiếng Anh là gì?

Công ty dịch vụ thương mại có tên tiếng Anh là Trade and Certificate ofllaboration, định nghĩa về công ty dịch vụ thương mại bằng tiếng Anh như sau:

Công ty thương mại và dịch vụ là công ty chuyên kinh doanh các dịch vụ cho khách hàng. Các loại hình dịch vụ mà công ty này thương mại hóa có thể là du lịch, thể thao, vận tải, .. thương mại và công ty dịch vụ có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Có thể hiểu lý do công ty này hoạt động là để đổi dịch vụ và loại hình công ty luôn là loại hình do công ty quy định.

Nếu kiến ​​nghị bổ sung tên thương mại dịch vụ cho bên giao đại lý thì bắt buộc ngành nghề kinh doanh của công ty phải liên quan đến thương mại, nếu không sẽ không được cấp giấy phép.

*

Loại hình công ty nào khác tương ứng với công ty kinh doanh dịch vụ tiếng Anh?

Một số loại hình công ty khác tương ứng với công ty kinh doanh dịch vụ tiếng Anh như:

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tiếng Anh là: Technologу erᴠice trading company Limited. Viết tắt là Technologу erᴠice trading co., Ltd

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải tên tiếng Anh là: trade and transport.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu: Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhập khẩu eport

Ví dụ, làm thế nào bạn biết cụm từ “sử dụng một công ty dịch vụ thương mại” trong tiếng Anh?

Cụm từ “sử dụng công ty trách nhiệm” trong tiếng Anh được biết đến như sau:

Một số cụm từ để sử dụng các công ty dịch vụ kinh doanh bằng tiếng Anh được biết đến như:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn có nghĩa là LTD trong tiếng Anh. Hay LLC. Viết tắt của công ty trách nhiệm hữu hạn, dùng để chỉ loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là LTD. hoặc LLC. Viết tắt của công ty trách nhiệm hữu hạn, dùng để chỉ loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem Thêm: Những Sản Phẩm Công Nghệ Độc Đáo Do Học Sinh Sáng Tạo Đáp Ứng Nhu Cầu Cuộc Sống

+ Tên tiếng anh của công ty có nghĩa là gì?

Dịch sang tiếng Anh bởi: Tên của công ty trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

+ Tên công ty là thương hiệu của công ty khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Đối với các công ty thường xuyên giao dịch với các đối tác nước ngoài muốn tiếp thị sản phẩm của mình trên thị trường quốc tế thì việc đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh là điều cần thiết.

Tên công ty là nhãn hiệu của một công ty hoạt động kinh doanh. Đối với những công ty thường xuyên giao dịch với đối tác nước ngoài để không đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế thì việc đặt tên công ty bằng tiếng anh là rất cần thiết.

+ Tên tiếng anh của công ty cổ phần dịch sang tiếng anh là: Joint Stock Company

Công ty cổ phần là một loại hình công ty trong đó bốn điều khoản liên kết được chia thành các phần bằng nhau và các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi bốn điều đó đã đóng góp cho doanh nghiệp.

Công ty cổ phần là loại hình công ty mà vốn cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau và các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm bằng số vốn đã góp vào công ty.

  • Thế chấp là gì?
  • Tại sao biểu tượng quả táo lại là quả táo khuyết?
  • Thẻ agribank rút tiền được ở ngân hàng nào?
  • Lê gai mọc ở đâu?