Thuế thu nhập cá nhân 2018

PPI là số tiền mà người lao động phải trích nộp như một phần tiền lương hoặc các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Vậy ai là người chịu thuế? Thuế được tính khi nào? Nó được tính như thế nào? Hiện nay, Cán bộ thuế Công Minh Hãy chia sẻ Cách cuối cùng để tính thuế TNCN năm 2018. Bài viết chỉ giới hạn ở PPI với mức lương và thu nhập từ lương.

Bạn đang xem: Thuế thu nhập cá nhân 2018

Các vướng mắc về phương pháp tính thuế TNCN năm 2018:

A. Đối tượng nộp thuế TNCN

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là người cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 của Luật này, đến từ trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và người không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này trên lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là người có một trong các điều kiện sau đây:a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, kể cả nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thuê nhà để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn. Thể nhân không cư trú là người không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

B. Căn cứ tính thuế TNCN

1. Thu nhập chịu thuế

2. Các khoản khấu trừ

Các khoản giảm trừ bao gồm:

3. Thuế suất

khung thuế Thu nhập chịu thuế / tháng (triệu đồng) Thuế (%) PPI phải trả (triệu đồng)
Kênh 1 Cách 2
Đầu tiên Lên đến 5 05 0 + 5% DTT 5% tỷ TNT
2 Trên 05 đến 10 Mười 0,25 + 10% HP trên 5 10% TNT – 0,25
3 Hơn 10 đến 18 15 0,75 + 15% HP trên 10 15% TNT – 0,75
4 Trên 18 đến 32 20 1,95 + 20% TNT trên 18 tuổi 20% TNT – 1,65
5 Nhiều hơn 32 đến 52 25 4,75 + 25% HP trên 32 25% TNT – 3,25
6 Trên 52 đến 80 30 9,75 + 30% TNT trên 52 tuổi 30% TNT – 5,85
bảy Trên 80 35 6:15 chiều + 35% TNT + 80 tuổi 35% TNT – 9,85

C. Thời gian tính thuế TNCN

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc khi người nộp thuế nhận được thu nhập.

D. Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018

*

Thuế thu nhập cá nhân 2018Trường hợp 1: Đối với cá nhân không cư trú

IRP = Thu nhập chịu thuế (x) 20%

Trường hợp 2: Đối với người cư trú không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng có thu nhập dưới 2.000.000 đồng tại mỗi lần thanh toán.

Xem thêm: Cách tạo chữ cong trong Photoshop Online, Cách tạo chữ cong trong Photoshop

Trường hợp này sẽ không phải nộp thuế TNCN

Trường hợp 3: Đối với người cư trú không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng có thu nhập mỗi lần từ 2.000.000 đồng trở lên.

IRP = Thu nhập chịu thuế (x) 10%

Lưu ý: Không khấu trừ IRP cho nhân viên nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Cam kết 02 / CK-TNCN cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản phụ cấp chưa đến mức chịu thuế.

– Có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

– Chỉ có thu nhập tại một nơi làm việc.

Mời các bạn tham khảo bài viết: Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ và hợp đồng thử nghiệm

Trường hợp 4: Đối với thể nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

IRP = Thu nhập chịu thuế (x) Thuế suất

Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế (-) Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập (-) Các khoản miễn trừ

Mời các bạn tham khảo bài viết: Thu nhập được miễn thuế TNCN

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A ký hợp đồng lao động thời hạn một năm với Đại lý thuế Công bằng. Trong tháng 1 năm 2017, ông A có thu nhập như sau:

– Lương chính: 25.000.000 VND

– Tiền ăn: 1.000.000 đồng

– Tiền thưởng: 500.000 VND

– Đã trừ bảo hiểm: 2.625.000 VND

– Ông A có 1 con nhỏ và 1 mẹ già được liệt vào diện phụ thuộc.

Bước 1: Tính tổng thu nhập của ông A

Tổng thu nhập = 25.000.000 + 1.000.000 + 500.000 = 26.500.000 đồng

Bước 2: Tính thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Thu nhập được miễn thuế = 26.500.000 – 730.000 = 25.770.000 đồng

Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ = 25.770.000 – 18.825.000 = 6.945.000 đồng

Các khoản giảm trừ = 9.000.000 + 3.600.000 x 2 + 2.625.000 = 18.825.000 đồng

Bước 4: Tính thuế TNCN

IRP = thu nhập chịu thuế x thuế suất

Áp dụng phương pháp 1:

Thuế thu nhập cá nhân = 250.000 + 10% (6.945.000-5.000.000) = 444.500 đồng

Áp dụng phương pháp 2:

Thuế TNCN = 6.945.000 x 10% – 250.000 = 444.500 đồng

Vui lòng xem các bài viết này để biết thêm thông tin:

Đăng ký để nhận bản tin

Nhận thông báo pháp lý, thông tư hướng dẫn, tài liệu kiểm toán, báo cáo thuế, công ty