Số lẻ lớn nhất có 3 chữ số

Trong tập hợp các số, 1 được coi là số nhỏ nhất, 9 là số lớn nhất có một chữ số và 10 là số nhỏ nhất có hai chữ số.

Bạn đang xem: Số lẻ 3 chữ số lớn nhất

Tương tự với các số 99, 100, 999, 1000 … Ta có 9 số có một chữ số, 90 số có hai chữ số, 900 số có ba chữ số … Trong một số bài toán, bài toán có liên quan đến số lớn nhất và nhỏ, nếu không nhận dạng được những con số này thì rất khó giải. Bài viết này sẽ thảo luận về một số vấn đề liên quan.Trước hết chúng ta hãy xem xét một số kết quả: 1) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11; 2) Số lớn nhất có ba chữ số giống nhau là 999; 3) Số nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 3 là 12; 4) Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là 888; 5) Số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 5 là 15; 6) Số lẻ lớn nhất có ba chữ số là 987; 7) Số chẵn nhỏ nhất có ba chữ số là 102; 8) Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho cả 3 và 5 là 105; 9) Số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là 19; 10) Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là 910. Ta thấy kết quả trên rất đa dạng. Một số kết quả khó hơn không rõ ràng ngay mà phải giải trong các bài tập. Bài tập 1. Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số là 6. Viết 6 thành tổng các chữ số khác nhau 6 + 0,5 + 1, 4 + 2, 5 + 1 + 0, 4 + 2 + 0, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 + 0. Vậy số 3210 Bài toán 2. Tìm số nhỏ nhất có tổng các chữ số là 21. Giải. Số có hai chữ số mà tổng các chữ số lớn nhất là 99. Vì 9 + 9 = 18 và 18 nhỏ hơn 21 nên số cần tìm phải có nhiều hơn hai chữ số. Xét các số có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó là 21. Số bé nhất phải thoả mãn chữ số hàng trăm nhỏ nhất. Vì 21 – 18 = 3 nên số phải tìm là 399. Bài tập 3. Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất có các chữ số khác nhau và tích của các chữ số đó là 30. Giải. Viết 30 tích các số khác nhau 6 × 5, 6 × 5 × 1, 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2 × 1. Vậy số bé nhất là 56, số lớn nhất là 5321. Bài 4.

Xem Thêm: Nơi Bán Điện Thoại Htc Desire 820G + Sim kép, Điện thoại Htc Desire 820G +

Trung bình cộng của n số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số là 14. Tìm n.Solves. Các số chẵn có hai chữ số nhỏ hơn 14 là 12, 10. Hai số chẵn lớn hơn 14 là 16, 18. Vậy n = 5. Bài 5. Một cuốn sách được đánh số từ trang 3. Biết trung bình cộng của các số. dùng để đánh số cuốn sách là 2. Cuốn sách có bao nhiêu trang? Từ 3 đến 9, có 7 số. So với trung bình cộng, bảy trang này thiếu 7 chữ số, trang 1 và 2 thiếu 4 chữ số. Vậy tổng còn thiếu 7 + 4 = 11 chữ số. Các số từ 10 đến 99 đều có hai chữ số bằng giá trị trung bình. Từ 100 đến 999, mỗi số có ba chữ số, nhiều hơn số trung bình cộng một chữ số. Vậy có 11 trang 3 chữ số nên quyển sách có 110. Kết quả của kì trước. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 5/7, 7/9, 9/11. Thưởng 50.000 đồng / người cho em Vũ Huyền Ngân, lớp 5C, TH Trưng Trắc kỳ này. Tìm số nhỏ nhất có tổng các chữ số là 30. Xin gửi về chuyên mục Toán học, Học và Chơi, Ban biên tập Báo Hà Nội Mới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội có đáp án.