Quy chế đánh giá công chức Bộ Nội vụ

*
*
*

“Với tỷ lệ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức được báo cáo và tỷ lệ dư luận cho rằng có sự chênh lệch, Bộ Nội vụ đã được chỉ đạo nghiên cứu, xem xét lại việc thực hiện cơ chế, trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ. , công chức, viên chức … ”- Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết chủ đề cuộc họp là đánh giá lại cán bộ – trong cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 8.12.

Bạn đã tìm kiếm: Quy chế đánh giá viên chức Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Bộ Nội vụ đã xem xét đánh giá của các giám đốc điều hành …

– Thưa Thứ trưởng, ông đánh giá thế nào về việc dư luận cho rằng 30% cán bộ quản lý, công chức không làm việc và 1% cán bộ quản lý, công chức không thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ vừa giao. ?

– Một nguyên tắc rất quan trọng trong tổ chức của người quản lý nói chung và trong đánh giá người quản lý nói riêng là phải khách quan, công bằng, vô tư. Trên thực tế, mỗi cơ quan, tổ chức, dù ở khu vực công hay tư, luôn có người làm được việc tốt và người không làm được.

Bao nhiêu là khác nhau ở các cơ quan khác nhau. Con số 30% cán bộ, công chức nghỉ việc chỉ là phỏng đoán, chưa có con số thống kê chính thức. Rồi cứ thế, tôi được kể đi kể lại. Chúng ta không phủ nhận một thực tế là trong các cơ quan, từ Trung ương đến địa phương, vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức, viên chức năng lực yếu kém, chưa hoàn thành tốt yêu cầu chức năng nhiệm vụ, có dấu hiệu vi phạm công vụ. , đạo đức nghề nghiệp. thiếu đạo đức, lười biếng, thiếu trách nhiệm, thiếu lễ độ, hách dịch, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, cũng có thể thấy trên báo chí có rất nhiều cán bộ, công chức làm việc với tâm huyết, trách nhiệm cao nhất, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của đất nước.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, khi có dư luận xã hội cho rằng khoảng 30% như vậy, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 1938 / BNV – CCVC, ngày 6/6/2013, yêu cầu các Bộ, ngành TP. , các địa phương để báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2012. Tỷ lệ 1% cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là số liệu ban đầu theo báo cáo của một số bộ, ngành và địa phương. cành cây. Hiện Bộ Nội vụ tiếp tục tổng hợp.

Tuy nhiên, với tỷ lệ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đã kê khai và tỷ lệ dư luận cho rằng có sự chênh lệch như vậy thì Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, kiểm tra lại việc thực hiện cơ chế và tiến hành trách nhiệm đánh giá, phân loại chấp hành viên, công chức, viên chức.

Xóa kiểu đánh giá cán bộ bằng “bỏ phiếu kín”

– Dư luận cho rằng việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hiện nay chưa được thực hiện nghiêm túc, thiếu trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ trưởng cho ý kiến ​​về nhận xét đó?

– Trước đây, việc đánh giá từng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính của Nhà nước được thực hiện bằng phương thức biểu quyết của tập thể cơ quan, đơn vị. Vì vậy, một người làm công việc bình thường, ít đụng chạm, được mọi người trong cơ quan quý mến, đôi khi lại là người được nhiều phiếu tốt. Những người làm việc tốt, có trách nhiệm nhưng gai góc, hay có ý kiến, xô xát và không “hợp cạ” thường không được nhiều phiếu tốt. Việc bỏ phiếu được nhìn nhận là khách quan, công bằng nhưng thực tế lại rất chủ quan, không gắn với trách nhiệm giải trình.

Hoạt động công cụ là hoạt động tuân thủ pháp luật với một hệ thống thứ bậc chặt chẽ. Trong các hoạt động công ích, cấp trên – chứ không phải tập thể – là người phân công, xác minh, đánh giá và biết rõ nhất việc thực hiện nhiệm vụ của từng người dưới quyền mà cấp trên trước đây chưa được giao toàn quyền trong việc định giá cấp dưới. các quyết định; Việc đánh giá giám đốc điều hành cũng phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến ​​của tập thể. Trách nhiệm của cấp trên cũng không rõ ràng.

Xem thêm: Đánh giá Q5 – Chi tiết Audi Q5 2021 kèm giá bán (tháng 4 năm 2021)

Ví dụ, Đạo luật Cán bộ và Công chức năm 2008 và các văn bản chính sách của Chính phủ đã quy định rất rõ ràng về cơ sở, nội dung và trách nhiệm đối với việc đánh giá cán bộ quản lý và công chức. Trong đó thẩm quyền đánh giá thuộc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nghĩa là, việc đánh giá được thực hiện theo các nguyên tắc: cấp trên đánh giá cấp dưới; người ủy thác giao dịch, người này có thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá …

Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ thói quen, lề lối cũ theo quy định hiện hành cũng còn nhiều hạn chế, không đúng quy định của pháp luật. Ở nhiều cơ quan, đơn vị hiện nay vẫn còn thực hiện đánh giá xếp loại trưởng các phòng, ban, chi cục, văn phòng, v.v. còn rất e dè khi đưa ra ý kiến, đánh giá của mình với cấp dưới.

Đâu đó vẫn còn tâm lý nể nang, nể nang, ngại xô xát với cấp dưới. Quyền hạn được giao cho người đứng đầu nhưng luôn có tình trạng nể nang, nể nang, thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm hoặc thiếu khách quan, công bằng khi đánh giá, xếp loại. Nhiều người vẫn thích bầu “phúc lợi” trong tập thể, phó mặc trách nhiệm này cho tập thể.

Thậm chí, có người muốn theo dõi thành tích, muốn đơn vị mình không bị hạn chế về năng lực hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm, tỷ lệ cán bộ quản lý, công chức thực hiện tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chưa phản ánh đúng chất lượng công việc.

2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ thì cho nghỉ!

– Để tránh tình trạng đánh giá công chức một cách hình thức, chạy theo thành tích của cơ quan, đơn vị, Bộ Nội vụ sẽ có những biện pháp gì?

– Để khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, hoạt động theo thành tích, mới đây, Bộ Nội vụ đã có văn bản ngày 02/12/2013 gửi các Bộ, ngành, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế hướng dẫn bổ sung trong việc đánh giá, phân loại cán bộ quản lý và công chức năm 2013.

Theo đó, việc đánh giá chấp hành viên, công chức, viên chức được thực hiện theo căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, kỹ năng phù hợp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định khác.

Đặc biệt, việc lấy phiếu tín nhiệm của tập thể công chức, viên chức của đơn vị không còn được thực hiện trong đợt đánh giá hàng năm như trước đây. Đồng thời yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng quyền hạn được pháp luật giao và chịu trách nhiệm quyết định việc đánh giá công chức, viên chức do mình chỉ đạo.

Việc thực hiện đúng các quy định cải cách này sẽ xác định rõ những người làm tốt công việc và những người không đáp ứng yêu cầu công việc. Đánh giá đúng đắn, khách quan, công bằng sẽ ngăn ngừa được bệnh thành công, hình thức trong đánh giá; làm cơ sở để khen ngợi, chúc mừng; thực hiện giảm quy mô; giải quyết đối với những người 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ … Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao.

  • Cách buộc dây giày để giấu dây giày
  • Hướng dẫn sử dụng blufftitler
  • Đại diện là gì?
  • Hướng dẫn về nhãn hàng may mặc