Phương thức thanh toán Kc là gì, các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan

Phương thức thanh toán Kc là gì, các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan