PHIẾU PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU NHÂN VIÊN Cuộc hẹn

Mẫu đề xuất bổ nhiệm giám đốc điều hành là một biểu mẫu được gửi đến một cơ quan có liên quan để xem xét việc bổ nhiệm điều hành. Phiếu bổ nhiệm người điều hành phải ghi rõ thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm, lý do bổ nhiệm, ý kiến ​​của bộ phận nhân sự và ý kiến ​​của hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người điều hành mới. Mời độc giả xem và tải mẫu đề cử tại đây.

Bạn đã tìm kiếm: Mẫu thư yêu cầu bổ nhiệm nhân viên

Mẫu đề xuất đề cử điều hành được trình bày chi tiết với thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm. Thêm vào đó là ý kiến ​​của nhân viên, ban giám đốc về việc bổ nhiệm người điều hành.

2. Nội dung và phương pháp lập Phiếu đề nghị bổ nhiệm cán bộ

Trình tự và các bước bổ nhiệm nhân sự cần thực hiện theo các bước sau:

– Phê duyệt chủ trương, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm điều hành.

– Lấy phiếu tín nhiệm, tổng hợp ý kiến ​​của tập thể phòng, ban.

– Tổ chức thành lập các đơn vị liên doanh

– Hoàn thiện và chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm nhân sự.

– Công bố quyết định bổ nhiệm điều hành và lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm điều hành.

Mẫu đơn xin bổ nhiệm công chức như mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó giám đốc, kế toán trưởng,… cần được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, đảm bảo. thông tin được ghi lại. Thông tin bắt buộc bao gồm:

– Căn cứ vào số lượng thẻ khuyến mãi: Cá nhân bình chọn dựa trên cơ sở dữ liệu và thể lệ khuyến mãi của công ty, cơ quan, đơn vị.

– Căn cứ: người lấy phiếu ghi rõ là dựa trên cơ sở nhất trí hoặc quyết định của khoa, phòng có nhân sự được đề xuất ứng cử. Ví dụ: Căn cứ vào thỏa thuận phòng kinh doanh đề xuất chỉ định các đại lý sau.

– Họ, tên của người được đề cử: người được bầu biết rõ, chính xác họ, tên của những người được đề nghị bổ nhiệm.

– Bộ phận: người lập phiếu ghi rõ bộ phận, dịch vụ mà người được đề nghị cử làm việc.

– Năm sinh và MSNV: người thực hiện việc lấy phiếu điền đầy đủ, chính xác thông tin kèm theo ngày tháng năm sinh và số báo danh của người được đề nghị ứng cử.

– Chức danh hiện đang đảm nhiệm: người thực hiện việc lấy phiếu biết rõ, chính xác tên chức danh đang đảm nhiệm của người được đề nghị bổ nhiệm.

– Nhiệm vụ chính: người lập phiếu phải biết rõ, chính xác, tóm tắt nhưng hoàn thành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mà người được đề nghị bổ nhiệm lần lượt thực hiện.

– Chức danh đề nghị bổ nhiệm: người bỏ phiếu biết chính xác tên chức danh (trưởng phòng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng nhóm, phó giám đốc, giám đốc hoặc tổng giám đốc) của người được đề nghị bổ nhiệm.

Xem thêm: Photoshop trong 60 giây: Cách tạo chữ 3D trong Photoshop, Cách tạo chữ 3D trong Photoshop nhanh chóng và dễ dàng

– Lý do bổ nhiệm: Người dân biểu quyết căn cứ vào biên bản họp phòng, ban, tổ nơi cán bộ được đề xuất làm việc để đưa ra ý kiến ​​và lý do đề nghị bổ nhiệm, đề bạt.

– Ý kiến ​​của phòng nhân sự: người ta bỏ phiếu căn cứ vào biên bản họp phòng nhân sự hoặc lấy ý kiến ​​của trưởng phòng nhân sự và tổng hợp vào phần này.

– Ý kiến ​​của giám đốc: Sau khi trình bày đầy đủ các nội dung trên, người được biểu quyết sẽ gửi văn bản này để giám đốc cho ý kiến. Nếu giám đốc đồng ý thông qua phiếu này thì các phòng, ban có trách nhiệm thực hiện tất cả các bước theo quy trình của công ty, cơ quan, tổ chức.

3. Đơn đăng ký bổ nhiệm điều hành

ĐỀ XUẤT XÉT TUYỂN CÁN BỘ

– Căn cứ vào thẻ khuyến mãi …………………..

– Cơ sở……….(Sở) đề xuất bổ nhiệm các cán bộ như sau:

Tên người được bổ nhiệm:…………………… ..Phần: …………

năm sinh: …………………… MSNV: …………………….

Vị trí hiện tại: ……………………………………………………

Công việc chính:

Đầu tiên. ……………………………………………… ………………………….. ……………… …………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………………

bảy. ………………………………………………………………………………………………

Chức vụ được đề xuất bổ nhiệm: ……………………………………………………

Lý do bổ nhiệm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

. ……………………………………………………………………………………………….

Ý kiến ​​từ Phòng Nhân sự

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

. ………………………………………………………………………………………………

Ý kiến ​​của giám đốc

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

. ……………………………………………………………………………………………….

Trường hợp trưởng phòng đồng ý với đề xuất, các bộ phận có trách nhiệm hoàn thiện mọi thủ tục theo quy trình của công ty.

Người ủng hộ

Phòng ngủ SINH RA.

Tổng giám đốc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm thông tin tại mục Việc làm – nhân viên trong phần biểu mẫu.

  • Hướng dẫn làm đồ chơi cho mèo
  • Gideon là gì?
  • 33 nhận xét, đánh giá philips e181 từ những người đã mua
  • Tìm hiểu thêm về bộ xử lý điện thoại: bộ não của điện thoại thông minh