Ở hạt đậu, gen a có kích thước lớn

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Ở hạt đậu, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân ngắn. Khi hai cây đậu cao giao nhau, F1 thu được đồng loạt cây đậu cao? Xác định kiểu gen của bố mẹ và vẽ sơ đồ lai

Vì F1 thu được hàng loạt cây đậu cao

=> F1 dị hợp => P thuần chủng

Sơ đồ lai

P: AA (thân cao) х aa (thân thấp)

G: Ha ha

F1: AA (100% thân to)

Vì F1 có nhiều cây đậu cao

Và cho những thân cây cao đậu chéo với nhau

Sơ đồ lai

P: AA (thân lớn) х AA (thân lớn)

G: AA

F1: AA (100% thân to)

Vì F1 thu được hàng loạt cây đậu cao

=> F1 dị hợp => P thuần chủng

Sơ đồ lai

P: AA (thân cao) х aa (thân thấp)

G: Ha ha

F1: AA (100% thân to)

Ở hạt đậu, alen A thân cao trội hoàn toàn so với alen a ngắn; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho 2 cây đậu (P) giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu gen ở F1 là 4: 2: 2: 2: 2: 1: 1: 1: 1.

Bạn là em: Trong gen đậu Hà Lan, một cơ thể tuyệt vời

một. Xác định kiểu gen của 2 cây đậu (P)

b. Để đời con đạt tỉ lệ kiểu hình 3: 3: 1: 1 thì kiểu gen của bố mẹ sẽ như thế nào?

so với Cho 2 cây đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen giao phấn thu được F1. Vì tất cả các cây đậu đỏ hoa to ở F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau nên sẽ thu được tỉ lệ bao nhiêu phần trăm số cây mang 1 tính trạng trội?

Mọi người giúp mình với !!!! Tôi cần nó khẩn trương!!!!!

Sinh học lớp 9
3
0

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính trạng thân ngắn.

a, Cho phép lai giữa gà trống Hà Lan thân cao với ( Rightarroᴡ ) thân thấp cho kết quả như thế nào?

b, Cho 3 cây đậu Hà Lan thân cao tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu gen của từng cây trong số 3 cây thân cao nói trên tự thụ phấn. Viết sơ đồ lai.

làm ơn giúp tôi tôi đang cần nó gấp

Sinh học lớp 9
Đầu tiên
0

Lai cây đậu cao chưa rõ kiểu gen với cây đậu thân ngắn. Xác định cây đậu cho biết cây thân cao là trội so với cây thân ngắn.

Sinh học lớp 9
Đầu tiên
Đầu tiên

Ở đậu Hà Lan, gen A quyết định cây thân cao và gen a quyết định cây thân ngắn. Cho phép lai với cây thân cao, F1 thu được 51% cây thân cao và 49% cây thân thấp. Kiểu gen của phép lai trên là:

một. P: AA х aa c. P: Aa Aa

b. P: Aa × AA d. P: yy yy

Sinh học lớp 9
Đầu tiên
0

Cholai hai loại đậu Hà Lan thuần chủng thân cao, đậu đỏ thân thấp và đậu Hà Lan. Ở F1 nhận được tất cả các cây đậu cao, quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn.- Biết các phép lai xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1 và F2. Biết rằng tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định.

Sinh học lớp 9
0
2

Câu hỏi: Cho đậu thân cao lai với đậu thân thấp. F1 toàn cây đậu cao. Cho F1 tự thụ phấn, xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F1 và F2

Gợi ý:

– Bước 1: Xác định tính trạng trội – lặn

– Bước 2: Điều ước CHUNG

– Bước 3: Xác định kiểu gen của P

– Bước 4: Viết sơ đồ lai

Sinh học lớp 9
2
0

Ở cây cà chua, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân ngắn. Ở thế hệ P, người ta cho thuần chủng cây thân cao, thân ngắn. Hãy thảo luận để xác định kiểu gen của P, lập sơ đồ lai thể hiện kết quả phép lai trên.

Sinh học lớp 9
0
0

Ở đậu Hà Lan, thân cao trội hơn thân ngắn. Khi lai 2 cây đậu Hà Lan đều có kiểu hình thân cao với nhau thu được các cây F1.

Xem thêm: Cách làm mờ ảnh nhanh bằng Photoshop Online, Cách làm mờ ảnh trực tuyến bằng Photoshop Online

một. Hãy lập sơ đồ lai trên.

b. Nếu tiếp tục cho các cây F1 có kiểu hình thân cao đi phân tích thì kết quả ở đời con sẽ như thế nào? Viết sơ đồ lai minh họa.

Sinh học lớp 9
2
Đầu tiên

Ở đậu Hà Lan, thân cao trội hơn thân ngắn. Khi lai 2 cây đậu Hà Lan đều có kiểu hình thân cao với nhau thu được các cây F1.

một. Hãy lập sơ đồ lai trên.

b. Nếu tiếp tục cho các cây F1 có kiểu hình thân cao đi phân tích thì kết quả ở đời con sẽ như thế nào? Viết sơ đồ lai minh họa.

Sinh học lớp 9
Đầu tiên
Đầu tiên

Khóa học Toán học Trực tuyến (olm.ᴠn)

Đang tải…

Khóa học Toán học Trực tuyến (olm.ᴠn)

  • Một ngày không xa tiếng Anh là gì?
  • Gấu ở đâu khi mùa đông đến?
  • Gotit là gì?
  • Bus ram là gì? cách xem, kiểm tra bus ram dễ dàng và nhanh chóng