Nhìn thấy một ngôi sao băng có nghĩa là gì, làm thế nào để ước khi có một ngôi sao băng trên bầu trời

Nhìn thấy một ngôi sao băng có nghĩa là gì, làm thế nào để ước khi có một ngôi sao băng trên bầu trời