Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tự nguyện 2016

TIN GIỚI THIỆU VĂN BẢN CHỈ ĐẠO – CÁCH LÀM VIỆC PHẢI BIẾT

*

*

*

*

Tên thủ tục Đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Nhữn cánh đồng Thu BHXH, BHYT, BHTN
Cơ quan thực thi BHXH tỉnh, quận / huyện
Ngày cấp
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị và nộp tài liệu

Đầu tiên.

Bạn hiện đang nhận: Tỷ lệ và Phương thức Thanh toán Bảo hiểm Tự nguyện 2016

Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1, mục 1.3. nộp yêu cầu cho Đơn vị sử dụng lao động.

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài: lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục 1.3. Việc lập hồ sơ được trả thông qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc nộp trực tiếp cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động cư trú trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

3. Người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên có cùng mức đóng BHXH, BHTN: lập hồ sơ theo quy định tại điểm 3 mục 1.3 và nộp trực tiếp tại BHXH nơi đang quản lý hoặc nơi đang đóng. .

4. Đơn vị sử dụng lao động: Ghi mã số BHXH vào các biểu mẫu tương ứng đối với người lao động đang hưởng một mã số BHXH; Hướng dẫn nhân viên thiết lập Tuyên bố tham gia, Điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa có mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ được mã số BHXH); nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước thứ 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo quy định.

Đi bộ 3. Phiếu nhận kết quả gồm: sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định bồi hoàn; Hoàn trả thời gian đã đóng BHXH, BHTN.

Làm thế nào để thực hiện

Đầu tiên. Nộp hồ sơ: Người sử dụng lao động, người lao động đi làm việc ở nước ngoài nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH một Người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên thì mức đóng BHXH, BHTN như nhau Gửi đơn đăng ký của bạn bằng một trong các phương pháp sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

b) Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh, huyện hoặc tại Trung tâm Dịch vụ HCC các cấp..

c) Bằng giao dịch điện tử đối với người sử dụng lao động: lập hồ sơ điện tử, ký tên và gửi lên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

2. Nhận kết quả giải quyết: theo mẫu đã đăng ký.

Thành phần hồ sơ

Đầu tiên. Đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động, hãy nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động:

– Tờ khai tham gia và chính xác thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Xem thêm: Cách chữa bong gân hiệu quả và nhanh chóng, Cách chữa bong gân hiệu quả

Nếu người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: các giấy tờ bổ sung (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động gia hạn có văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động mới được ký kết ở nước sở tại theo hợp đồng.

3. Đối với người lao động có từ 02 lần đóng xã hội trở lên có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

– Tờ khai tham gia và chính thống hóa thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

– Các quỹ bảo hiểm xã hội.

4. Đối với đơn vị sử dụng lao động

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS); Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-LT);

c) Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

Số lượng bản ghi 01 bộ
Thời kì thanh toán

Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định:

– Trường hợp cấp mới số tiền đóng BHXH, thẻ BHYT: không quá 05 ngày.

– Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: không quá 05 ngày.

– Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: không quá 10 ngày.

– Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: không quá 03 ngày.

– Trường hợp xác nhận đóng góp xã hội hóa: không quá 05 ngày.

– Trường hợp hoàn trả do đóng 2 lần BHXH, BHTN: không quá 10 ngày.

Đối tượng thực thi Đơn vị sử dụng lao động; Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Người lao động có từ 2 lần đóng BHXH trở lên thì mức đóng BHXH, BHTN như nhau.
Chi phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Tờ khai tham gia và chính thống hóa thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

– Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-LT);

– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

– Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS)

TK1_TS.pdf

TK3_TS.pdf

D01_TS.pdf

D02_LT.pdf

Phu_luc_03_Giaóto_lam_cancu_caplai_the_BHYT.pdf

Yêu cầu và điều kiện thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc kể từ ngày quyết định tuyển dụng có hiệu lực, người sử dụng lao động phải nộp đủ các giấy tờ theo quy định.

  • Làm thế nào để sử dụng một con ma
  • Cách nuôi vảy ốc
  • Tên miền miễn phí và đăng ký tên miền
  • Thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa Đà Nẵng