Làm lại sổ BHXH

Sổ BHXH là căn cứ quan trọng để người lao động làm thủ tục nhận BHXH theo quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp mất sổ BHXH thì phải làm thế nào? Sau đây, BHXH điện tử eBH sẽ hướng dẫn chi tiết cho người lao động cách giải quyết.

Bạn đang xem: Làm lại sổ BHXH

*

Bạn cũng không nên quá lo lắng về việc người lao động bị mất sổ BHXH.

1. Chức năng của sổ BHXH

sổ bảo hiểm xã hội làm cơ sở cho việc chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Sổ BHXH ghi đầy đủ thông tin về họ, tên, nơi cư trú, quá trình đóng, hưởng BHXH.

Thông qua sổ BHXH, cơ quan BHXH nắm rõ thông tin, quá trình đóng, hưởng BHXH của người lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. Mỗi người lao động sẽ được nhận 01 sổ BHXH và 01 mã số BHXH là mã số duy nhất được in trên sổ.

2. Giải quyết trường hợp mất sổ BHXH

Trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng thì làm thủ tục cấp lại sổ BHXH theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595 của BHXH Việt Nam. Sổ BHXH mới sẽ được sử dụng để lập sổ và làm căn cứ để hưởng các chế độ BHXH cho người tham gia.

Cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi sổ bảo hiểm bị mất, hỏng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

3. Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Thủ tục cấp lại sổ BHXH được quy định chi tiết tại Điều 27 và Điều 29 Quyết định 595 / QĐ-BHXH.

*

Hồ sơ, thủ tục cấp lại sổ BHXH trong trường hợp bị mất.

Xem thêm: Đánh Bóng Mặt Kính Điện Thoại 24h, Dịch Vụ Gỡ Mặt Kính Điện Thoại

Người lao động báo cáo cơ sở làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm. Người dân làm thủ tục cấp lại sổ BHXH với cơ quan BHXH địa phương.

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:

a, Hồ sơ cấp lại sổ BHXH khi mất, hỏng

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b, Thủ tục cấp mới sổ BHXH

Người lao động bị mất sổ bảo hiểm xã hội phải có đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội địa phương nơi người đó sinh sống, làm việc. Tổ chức bảo hiểm xã hội tiếp nhận và giải quyết.

Thời gian giải quyết cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không quá:

05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp có nội dung ghi trên sổ theo quy định của pháp luật.

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp cấp lại sổ thay đổi họ, tên, chữ đệm; Ngày sinh; giới tính, nguồn gốc dân tộc; Quốc tịch; sách bị mất hoặc hư hỏng; tiết kiệm thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.

45 ngày nếu cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian làm việc.

Như vậy, trong trường hợp bị mất sổ BHXH, người lao động phải thực hiện các bước yêu cầu cấp lại sổ BHXH theo quy định của pháp luật thì mới được hưởng các chế độ BHXH theo quy định.