Lãi suất thực tế là bao nhiêu? Công thức tính Lshd là gì? Tỷ lệ hiệu quả là bao nhiêu?

Lãi suất thực tế là bao nhiêu? Công thức tính Lshd là gì? Tỷ lệ hiệu quả là bao nhiêu?