Hướng dẫn vẽ mẫu có hai đồ vật ở lớp 6

Bài 20 – Vẽ theo mẫu Hình vẽ có 2 đồ vật (Tiết 1 – Vẽ hình) I / Mục tiêu bài học: – Học sinh biết cách tô theo mẫu, biết cách vẽ mẫu có 2 đồ vật.

Bạn đang thử: Hướng dẫn vẽ mô hình có hai đồ vật lớp 6

– Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị bố cục, kỹ năng quan sát và làm theo mẫu. – Bài học sẽ mô tả hình dạng cơ bản của các vật mẫu. Có khối, mật độ cơ bản. II / Chuẩn bị: 1. Nguyên liệu: – Mẫu của các nhóm – Tranh ảnh minh họa theo mẫu của các em học sinh và họa sĩ. 2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, nêu vấn đề, làm việc nhóm. III / Tiến trình dạy – học: Thời lượng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động của HS Hoạt động 1 (10 ’) Hướng dẫn HS quan sát – nhận xét: – Giới thiệu bài. Yêu cầu học sinh đặt mẫu – Cung cấp hình ảnh minh họa cách đặt mẫu. Thực hiện các điều chỉnh hợp lý (nếu cần). – Đặt vấn đề: nhìn những mẫu này, em có thể nhận thấy điều gì ở chúng? – Mẹo: hãy tìm kiếm nội dung đầy đủ nhất trước, ví dụ: khung. – Cần có bản thông số kỹ thuật chi tiết. – Mẹo quan sát 2 mẫu, đánh giá HS tự xác định mẫu. Giáo viên điều chỉnh (nếu cần) Bài học – Nêu mô hình. – Các ví dụ về quan sát – Đưa ra nhận xét theo hướng dẫn của giáo viên: + Khung hình chung. + Khung riêng. + Bố cục mẫu. Đặc điểm mẫu. So sánh tỷ lệ của các mảnh. + Chất liệu. – Chú ý phần hình trụ có các cạnh //, và hình dạng vị trí, có 2 lượt trên mẫu. – Phân tích kỹ đặc điểm các cạnh của ᴠ trong không gian. – Cho tôi số thẻ đẹp. Sẽ có cầu sáng tối trong không gian) – Làm theo hướng dẫn trong bảng. Hoạt động 2 (5 ‘) Hướng dẫn học sinh cách học: – Gợi ý: Nêu cách vẽ bài theo mẫu bằng 2 nội dung đã học (tiết 15). – Nhấn mạnh: Luật tiệm cận chi phối mô hình. Áp dụng luật tiệm cận trong trường hợp có cấu trúc khối hình trụ. – Nội dung gợi ý bằng hình ảnh minh họa.

Xem thêm: Cách Copy Laer sang File khác trong Photoshop, 6 Cách Copy Laer trong Photoshop

Vẽ bảng minh họa theo 4 bước – Hình minh họa tổng quan. – Tóm tắt các bước sẽ: + B1 quan sát + B2 sẽ đóng khung. + B3 sẽ vẽ hình + B4 sẽ nêu chi tiết. – Các em đọc bài. Hoạt động 3 (25 ‘) Hướng dẫn học sinh luyện tập. – Quan sát, giúp đỡ học sinh xây dựng đúng phương pháp. Nhắc nhở học sinh không vẽ khung, hình. Mẫu – Làm bài thực hành: Vẽ theo mẫu có 2 phương án (Vẽ hình – khổ giấy A4) – Yêu cầu: Vẽ phác hình cho kịp thời, tránh đậm nét. Hoạt động 4 (4 ’) Đánh giá kết quả học tập của HS: – Bắt buộc: Nêu tóm tắt cách vẽ. – Chọn 3 bài, cho HS nhận xét đề: Bố cục. Báo cáo. Hình thức. – Kết luận: cho điểm đánh giá tiết học (G, K, T) Bài làm của HS – Tóm tắt lại cách học của các em. – Chỉ ra một số nét chưa hợp lí, cần chỉnh sửa tỉ lệ trong các bài học trên lớp. * Dặn dò – BTVN: – Về nhà xếp 2 bộ (1 to, 1 nhỏ) để vẽ hình. Nhìn thấy sẽ tối và rõ ràng. – Xem nội dung bài 21. Tập tô nét đậm, nhạt. Chuẩn bị đủ vật liệu (bảng, bút chì). . Bài 20 – Vẽ theo mẫu Hình vẽ có 2 đồ vật (Tiết 1 – Vẽ hình) I / Mục tiêu bài học: – Học sinh biết cách tô theo mẫu, biết cách vẽ mẫu có 2 đồ vật. – Thực hành bắt. Việc quan sát sẽ theo mẫu. – Bài học sẽ mô tả hình dạng cơ bản của các vật mẫu. Có khối, mật độ cơ bản. II / Chuẩn bị: 1. Nguyên liệu: – Ví dụ về các nhóm – Các hình minh họa sẽ theo các ví dụ của học sinh. Hướng dẫn HS cách: – Gợi ý: Nêu cách vẽ bài theo mẫu 2 đồ vật đã học (tiết 15). – Nhấn mạnh: Luật tiệm cận chi phối mô hình. ứng dụng của Luật tiệm cận trong trường hợp có cấu trúc hình học

  • Dây pe là gì?
  • Viêm miệng môn vị là gì?
  • Phần mềm mã vạch sản phẩm
  • Mỹ phẩm sakura nhật bản chính hãng 100 ‰