Hàm chuỗi

CÁC CHỨC NĂNG XỬ LÝ CHUỖI. Hàm Left ()Hàm Left () trong Excel là một trong những hàm Excel cơ bản được sử dụng để xử lý các chuỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết công thức và cách sử dụng hàm Left trong Excel. Video tự học Excel – Bài 4 – Hàm xử lý chuỗi Left Right Mid
Video Hướng dẫn Tự Học Excel – Bài 4 – Hàm Xử Lý Chuỗi Trái Phải Giữa 1. Chức năng của hàm Left () trong Excel
Hàm Left () được sử dụng để lấy n ký tự từ phía bên trái của một chuỗi (Văn bản).
2. Cấu trúc của hàm Left trong ExcelLEFT (Chuỗi,)Giải thích:
Chuỗi: Là chuỗi văn bản chứa các ký tự cần lấy.

Bạn đang xem: Hàm chuỗi

Số lượng ký tự: Đại diện cho số ký tự bạn muốn lấy từ phía bên trái của chuỗi đã cho.Cần lưu ý:Số ký tự được truy xuất phải lớn hơn hoặc bằng không. Nếu số ký tự được lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản, hàm Left () sẽ trả về toàn bộ văn bản. Nếu số ký tự được truy xuất trống, nó được gán. Giá trị mặc định là 1,3. Ví dụ về hàm Left () trong ExcelVí dụ 1: LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = TinHàm Left () sẽ lấy ra 3 ký tự từ bên trái của chuỗi “Tin Hoc Van Phong” .B. Hàm Right () 1. Chức năng của hàm Right () trong ExcelHàm Right () dùng để truy xuất n ký tự ở bên phải một chuỗi (Văn bản) .2. Công thức cho hàm Right () trong ExcelRIGHT (Chuỗi, )Giải thích:String: một chuỗi văn bản chứa các ký tự cần lấy. Số ký tự: số ký tự bạn muốn lấy từ bên phải của chuỗi đã cho. Nhận xét :Số ký tự được truy xuất phải lớn hơn hoặc bằng không. Nếu số ký tự được lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản, hàm Right () sẽ trả về toàn bộ văn bản. Nếu số ký tự được truy xuất trống, nó được gán. Giá trị mặc định là 1,3. Ví dụ về hàm Right () trong Excel
Ví dụ 1: RIGHT
(“Hoc Van Phong”, 4) = PhongHàm Right () sẽ lấy ra 4 ký tự bên phải của chuỗi “Tin Hoc Van Phong” Ví dụ 2: Sử dụng hàm Left () và Right ().Cho bảng dữ liệu sau. Vui lòng nhập kết quả vào cột Mã PB MãCon số. Biết rằng:+ Mã PB là 3 ký tự đầu tiên của Mã NV+ Số là 3 ký tự cuối cùng của Mã NV

Ví dụ về công thức hàm Left () và Right () trong Excel

Kết quả của việc áp dụng công thức hàm Left () và Right () trong Excel

Quảng cáo

C. Hàm Mid ()1. Hàm Mid () hàm trong ExcelHàm Mid () lấy n ký tự từ một chuỗi (Văn bản) bắt đầu từ vị trí bắt đầu được chỉ định2. Cấu trúc của hàm Mid () trong ExcelMID (Chuỗi, Vị trí bắt đầu, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bản chứa các ký tự cần lấy.Điểm xuất phát: Vị trí bắt đầu để lấy n ký tự từ chuỗi đã choSố lượng ký tự: Đại diện cho số ký tự bạn muốn lấy từ đầu chuỗi đã cho.

Xem thêm: Tai nghe in ear Jbl C150Si, Tai nghe Jbl C150Si, Bảng giá 8/2021

Cần lưu ý:Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài của văn bản, hàm Mid () trả về “” (văn bản trống). Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn độ dài của văn bản, nhưng vị trí bắt đầu cộng với số ký tự thừa vượt quá độ dài của văn bản, thì hàm Mid () trả về các ký tự ở cuối văn bản. Ví dụ về hàm Mid () trong ExcelVí dụ 1: Mid (“Hoc Van Phong”, 5, 3) = HocHàm Mid () sẽ lấy ra 3 ký tự từ vị trí bắt đầu là số 5 (chữ H) của chuỗi “Tin Hoc Van Phong” .D. Hàm Len () 1. Chức năng của hàm Len () trong ExcelHàm Len () dùng để đếm độ dài (số ký tự) của chuỗi (Văn bản) 2. Cấu trúc của hàm Len () trong ExcelLEN (Chuỗi) Giải thích: Chuỗi: Là một chuỗi văn bản chứa các ký tự để đếm tổng độ dài của số ký tự.3. Ví dụ về hàm Len () trong ExcelVí dụ 1: Len(“Hoc Van Phong”) = 17Hàm Len () sẽ đếm tổng số ký tự trong chuỗi “Tin Hoc Van Phong” Ví dụ 2: Kết hợp sử dụng các hàm Left (), Right (), Mid (), Len ().Cho bảng dữ liệu sau. Sử dụng các hàm Left (), Right (), Mid (), Len () để điền kết quả vào các cột Loại, Mã HàngMạnh mẽ. Biết rằng:+ Loại là nhân vật đầu tiên của Mã SP+ Mã hàng là các ký tự thứ 2, 3, 4 của Mã SP+ Công suất là các ký tự từ thứ 6 đến cuối của Mã SP

*

Kết hợp sử dụng các hàm Lệnh Left (), Right (), Mid (), Len (): Từ mô tả, chúng tôi có:+ Loại cột: Là ký tự đầu tiên của mã SP. Cần lấy 1 ký tự ở bên trái, vì vậy hãy áp dụng hàm Left () trong Excel cho công thức trong ô B3 = Left (B3,1) => A + Cột mã hàng: Là các ký tự thứ 2, 3, 4 của Mã SP. Vì vậy chúng ta cần lấy ký tự thứ 2, 3 và 4 ở giữa trong mã SP. Áp dụng hàm Mid () trong Excel cho công thức trong ô C3 = Giữa (C3,2,3) => JAN + Dung lượng cột: Các ký tự từ thứ 6 đến hết mã SP. Việc đưa các ký tự sang bên phải phải áp dụng hàm Right () trong Excel. Nhưng do độ dài của mã SP trong mỗi ô là khác nhau. Ví dụ: ô A3 có độ dài chuỗi 8 và ô A4 có độ dài chuỗi 9. Do đó, nên áp dụng hàm Len () kết hợp với hàm Right () để lấy giá trị lũy thừa trong mã SP. . Công thức trong ô D3 = Right (D3, long (A3) – 5)) => 6,5.Trong đó Len (A3) để đếm tổng độ dài các ký tự trong ô A3 (= 8) sau đó trừ (- 5) 5 ký tự cố định bên trái (AJAN_), ta sẽ được số ký tự cần lấy cho hàm Right () là 3.

*

Kết quả của việc áp dụng các hàm trên cho công thức trong ô CHỨC NĂNG SẢN XUẤT VIDEO Chúc các bạn thành công! excel, hàm thẳng trong excel, hàm len, ham len, hàm len trong excel, ham len trong excel