Giải bài: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 SGK Toán 4.

Xem ngay video Giải bài: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 SGK Toán 4.

“Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Bài 1. Phân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.
Bài 4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.
a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?
b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Giải bài: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 SGK Toán 4.“, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XseNlwNonWE

Tags của Giải bài: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 SGK Toán 4.:#Giải #bài #Ôn #tập #về #các #phép #tính #với #phân #số #tiếp #theo #trang #SGK #Toán

Bài viết [vide_title] có nội dung như sau: “Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Bài 1. Phân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.
Bài 4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.
a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?
b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Từ khóa của Giải bài: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 SGK Toán 4.: ôn tập

Thông tin khác của Giải bài: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 SGK Toán 4.:

“Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Bài 1. Phân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.
Bài 4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.
a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?
b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Video này hiện tại có 34591 lượt view, ngày tạo video là 2021-12-13 14:05:20 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=XseNlwNonWE , thẻ tag: #Giải #bài #Ôn #tập #về #các #phép #tính #với #phân #số #tiếp #theo #trang #SGK #Toán

Cảm ơn bạn đã xem video: Giải bài: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 SGK Toán 4..

Bản quyền thuộc về: cohed.org.vn