Điểm chuẩn Đại học An toàn Cuộc sống 2012

Điểm chuẩn của Học viện Cảnh sát trong 3 năm qua có nhiều biến động, và điểm chuẩn của nữ sinh luôn cao hơn nhiều so với điểm chuẩn của nam.

Điểm chuẩn của Học viện Cảnh sát trong 3 năm qua có nhiều biến động, và điểm chuẩn của nữ sinh luôn cao hơn nhiều so với điểm chuẩn của nam.

Học viện cảnh sát nhân dân

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát năm 2020, tất cả các ngành nữ đều trên 27 điểm. Ngành Công an (bộ C03 dành cho nữ) đạt 27,73 điểm. Năm 2019, lấy 27,12 điểm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân 2012

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020. Ảnh: CMH.

Trong khi đó, điểm chuẩn cao nhất của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020 là Nghiệp vụ Cảnh sát (Tổ hợp A01 đối với nam) là 23,09 điểm. Năm 2019, tổ hợp này lấy 19,62 điểm.

Năm 2018, ngành Điều tra, Trinh sát (tổ hợp A01 đối với nam) lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,15 điểm.

học viện an toàn cuộc sống

Năm 2020, Điểm chuẩn ngành An toàn đối với Nữ (Tổ hợp xét tuyển D01) lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,18 điểm; năm 2019 lấy 25,9 điểm và năm 2018 lấy 26,1 điểm.

Xem thêm: Lỗ tai bên to bên nhỏ, áp dụng bài thuốc này nhé!

Ở nam, chuyên ngành Nghiệp vụ An ninh (tổ hợp xét tuyển D01) cũng lấy điểm chuẩn cao nhất là 21,78 điểm vào năm 2020. Năm 2019, chuyên ngành này lấy 22,35 điểm và năm 2018 là 24,7 điểm.

Điểm chuẩn Học viện An ninh năm 2020. Ảnh: CMH.

Năm 2020, ngành Nghiệp vụ An ninh (tổ hợp xét tuyển C03, đối với nam) lấy điểm chuẩn thấp nhất là 20,66 điểm. Trong khi đó, năm 2019 chuyên ngành này lấy 23,32 điểm và năm 2018 là 24,2 điểm.

Học viện Chính sách Công an Nhân dân

Năm 2020, Khối xây dựng lực lượng Công an nhân dân dành cho nữ đều có điểm chuẩn trên 25 điểm. Trong đó, Tổ hợp xét tuyển C03 có điểm chuẩn cao nhất là 27,34 điểm, tức là thí sinh phải đạt trên 9 điểm / môn mới trúng tuyển.

Đối với nam, khối xây dựng lực lượng Công an nhân dân phổ thông với tổ hợp xét tuyển D01 đạt điểm cao nhất là 23,06 điểm. Trong khi đó, tổ hợp xét tuyển C03 dành cho nam chỉ lấy 20,81 điểm.

Đại học an ninh nhân dân

Năm 2020, ngành Bảo vệ nữ (tổ hợp xét tuyển C03) lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,06 điểm. Trong khi đó, tổ hợp C03 xét tuyển ở nam chỉ lấy 20,06 điểm.

Trong đó, nam ngành Bảo vệ có tổ hợp xét tuyển D01 lấy điểm cao nhất là 21,54 điểm.

Năm 2018, điểm chuẩn ngành Bảo vệ dành cho nữ (tổ hợp xét tuyển C03) cũng có điểm chuẩn đầu vào cao nhất là 24,55 điểm.

Trường học Đại học cảnh sát nhân dân

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2020 dao động từ 21,55 điểm đến 26,45 điểm. Trong đó, ngành Cảnh sát viên đối với nam xét tuyển tổ hợp C03 có điểm chuẩn thấp nhất là 21,55 điểm.

Ngành Công an dành cho nữ tổ hợp xét tuyển D01 có điểm chuẩn cao nhất là 26,45. Tiếp đến là nghiệp vụ nữ công an với tổ hợp xét tuyển C03 với điểm chuẩn là 26,36 điểm.

Đại học Phòng cháy chữa cháy

Năm 2020, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có mức đầu vào cho cả nam và nữ rất cao. Cụ thể, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nam là 27,11 điểm, nữ 28,39 điểm.

Năm 2019, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nam đạt 24,9 điểm, nữ 25,92 điểm. Năm 2019, trường cũng lấy hệ dân sự với điểm chuẩn là 14 điểm.

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Năm 2020, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân lấy điểm chuẩn đối với nữ là 25,65 điểm. Còn đối với nam là 26,1 điểm (tổ hợp xét tuyển A00) và 22,35 điểm (tổ hợp xét tuyển A01).

Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính sách Công an Nhân dân, Đại học An ninh Nhân dân, Đại học An ninh Nhân dân