ĐÁP ÁN LỚP D LỚP 2010

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = 1 / 6x-1

Bạn đang xem: Đáp án môn Toán khối d 2010

*

1 trang

*

Ngochoa2017

*
*

533

*

0Tải xuống

Xem thêm: Tạo đường kẻ ngang trên văn bản trong html, Đường kẻ ngang trong html

Bạn đang xem tài liệu “Đáp án đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2010 môn Toán; khối: D”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút TẢI XUỐNG ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối: D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Nêu vị trí. 4 2 6y xx = – – +1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 1 16y x = -. Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình s theo 2 cos 2 3sin cos 1 0, x x x x− + – – = 2. Giải phương trình 3 32 2 2 2 44 2 4 2 4x xxxx x + + + + + – + = + (x ∈ R). Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 132 lnedI x xx⎛ ⎞ = −⎜ ⎟⎝ ⎠∫ x. Câu IV (1,0 điểm) Xét hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = a; hình chiếu trực tâm của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H trên đoạn AC, AH = 4AC. Gọi CM là đường cao của tam giác SAC. Chứng tỏ M là trung điểm của SA và tính thể tích khối tứ diện SMBC theo a. Câu V (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 24 21 3 1y x x x x = – + + – – + + 0. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chóp tam giác ABC có a đỉnh A (3; -7), trực tâm là H (3; -1) và tâm đường tròn ngoại tiếp là I (-2; 0). Xác định tọa độ đỉnh C, biết C có tọa độ dương. 2. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x + y + z – 3 = 0 và (Q): x – y + z – 1 = 0. Viết phương trình góc của mặt phẳng vuông ( R) với (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ O đến (R) bằng 2. Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm số phức z thỏa mãn: | z | = 2 và z2 là số thuần ảo. B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (0; 2) và Δ là đường thẳng đi qua O. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên Δ. Viết phương trình đường thẳng Δ, biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH. 2. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng Δ1: 3x ty tz t = + ⎧⎪ = ⎨⎪ = ⎩ và Δ2: 2 12 1 2x y− – = = z. Xác định tọa độ điểm M thuộc Δ1 để khoảng cách từ M đến Δ2 bằng 1. Câu VII.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 22 24 2 02log (2) log 0x x yx⎧ – + + = ⎪ ⎨ y− – = ⎪⎩ (x, y ∈ R). ———- Hết ———- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám khảo không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: …………………………………… … …………………………….; Số ID: …………………………..