CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC KÝ TỰ TRONG EXCEL

Trong Excel, có rất nhiều hàm để lấy một ký tự bất kỳ, trong đó phổ biến nhất là 3 hàm MID, LEFT và đường hầm RIGHT. Bài viết dưới đây Máy tính xechaydiendkbike.vn sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn cách sử dụng từng hàm lấy bất kỳ ký tự nào trong excel đây. Bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Lấy ký tự giữa trong Excel

*

Hàm lấy bất kỳ ký tự nào trong Excel

Các hàm lấy bất kỳ ký tự nào trong Excel và cách sử dụng ký tự đó

1. Hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ giữa một đoạn văn bản, một chuỗi văn bản. Về mặt kỹ thuật, hàm MID trả về một số ký tự được chỉ định từ vị trí được chỉ định.

Cú pháp hàm MID trong Excel có dạng sau:

MID (văn bản, start_num, num_chars)

Trong đó 3 tham số mà hàm sử dụng là tham số bắt buộc:

– Cài đặt Chữ là chuỗi văn bản gốc.

– Start_num là vị trí của ký tự đầu tiên bạn muốn trích xuất.

– Num_chars là số ký tự cần trích xuất.

Ví dụ về cách sử dụng hàm MID.

Ví dụ: để trích xuất 7 ký tự từ chuỗi văn bản trong ô A2, bắt đầu bằng ký tự thứ 8, công thức cho hàm MID trông giống như sau:

= AVERAGE (A2,8,7)

Kết quả của hàm trả về có dạng sau:

Hàm lấy ký tự bất kỳ trong Excel – Hàm MID.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trả về một chuỗi văn bản, ngay cả khi chuỗi con được trích xuất chỉ chứa các giá trị số. Để tạo giá trị số, chúng ta có thể sử dụng kết hợp hàm MID và hàm VALUE. Nếu tham số start_num lớn hơn tổng độ dài ký tự của chuỗi văn bản gốc, thì hàm MID trong Excel sẽ trả về kết quả. là chuỗi rỗng (“”). Nếu tham số start_num nhỏ hơn 1, hàm MID trả về lỗi #VALUE !. Nếu tham số num_chars nhỏ hơn 0 (là giá trị âm), hàm MID trả về lỗi #VALUE !. Nếu giá trị của tham số num_chars là 0, hàm trả về một chuỗi trống. Nếu tổng giá trị của các tham số start_num và num_chars vượt quá tổng độ dài của chuỗi văn bản ban đầu, thì hàm MID trả về một chuỗi con bắt đầu bằng start_num và đến lệnh được ký cuối cùng.

2. Hàm LEFT trong Excel

Hàm Left trong Excel được sử dụng để trích xuất chuỗi ký tự bên trái từ chuỗi văn bản.

Cú pháp của hàm Left Excel có dạng:

LEFT (văn bản,)

Trong đó:

– Cài đặt chữ (tham số bắt buộc): là chuỗi văn bản hoặc tham chiếu đến ô chứa chuỗi văn bản có ký tự mà chúng ta muốn trích xuất.

Xem thêm: Tác giả “X6 – Đọc” Điệp viên hoàn hảo X6 “

Num_cars (tham số tùy chọn): là số ký tự mà chúng ta muốn hàm Left tìm kiếm, bắt đầu từ vị trí đầu tiên bên trái của chuỗi văn bản.

Cần lưu ý:

Tham số Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng 0, nếu không, hàm Left sẽ trả về lỗi #VALUE !. Nếu tham số này bị bỏ qua, hàm Left sử dụng giá trị tham số num_chars = 1 theo mặc định.

*

Hàm lấy một ký tự bất kỳ trong Excel – Hàm LEFT.

3. Đúng hàm trong Excel

Hàm Right của Excel cũng là một hàm trích xuất ký tự. Hàm Excel này giúp bạn có thể trích xuất chuỗi ký tự ở bên phải trong chuỗi ký tự mà chúng ta đã chọn.

Cú pháp hàm Right Excel có dạng:

= RIGHT (văn bản,)

Trong đó:

– Chữ (tham số bắt buộc): là chuỗi văn bản chứa các ký tự cần trích xuất.

– num_chars (tham số tùy chọn): là số ký tự cần trích xuất với hàm Right, bắt đầu từ ký tự bên phải. Theo mặc định, tham số này là 1.

Giá trị mặc định của tham số num_chars là 1 và phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu tham số num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản, hàm Right trả về chuỗi văn bản đầy đủ.

Ngoài ra, hàm Right của Excel không hoạt động và không hỗ trợ giá trị số. Để tìm hiểu chi tiết cách sử dụng hàm Right trong Excel, bạn đọc có thể tham khảo một số bài viết đã có trên Máy tính xechaydiendkbike.vn.

*

Hàm lấy ký tự bất kỳ trong Excel – Hàm RIGHT.

Bài viết trên Máy tính xechaydiendkbike.vn vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm lấy bất kỳ ký tự nào trong excel, hàm MID, hàm LEFT và hàm RIGHT trong Excel. Ngoài ra, nếu có thắc mắc hay thắc mắc gì thêm, bạn có thể để lại ý kiến ​​của mình trong phần bình luận bên dưới bài viết.