CÁCH TÍNH THUẾ TRONG EXCEL

Tính thu nhập cá nhân của người lao động là công việc kế toán phải làm vào cuối năm. Để công việc này trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, xechaydiendkbike.vn xin giới thiệu Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Bằng Excel.

Bạn đang xem: Cách tính thuế trong Excel

Cách tính thuế thu nhập cá nhân bằng Excel mới nhất

1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân2. Công thức tính thuế TNCN trong Excel

1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

* Thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần

khung thuếThu nhập chịu thuế / năm (triệu đồng)Thu nhập chịu thuế / tháng (triệu đồng)Thuế (%)Từ 1 đến 60 đến 552 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10103 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18154 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32205 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52256 Trên 624 đến 960 Hơn 52 đến 80307 Hơn 960 hơn 8035

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo mức thu nhập. Số thuế tính cho từng khung thu nhập bằng thu nhập chịu thuế của khung thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của khung thu nhập đó.* Phương pháp tính thuế viết tắtĐể việc tính toán được thuận lợi, phải áp dụng cách tính viết tắt theo phụ lục 01 / PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC như sau:

Sân khấuThu nhập chịu thuế / thángThuếTính số thuế phải nộpKênh 1Cách 21 đến 5 triệu đồng (triệu đồng) 5% 0 triệu + 5% CBT (thu nhập chịu thuế) 5% CBT trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng 10% 0,25 triệu đồng + 10% CBT trên 5 triệu đồng 10% TNT – 0,25 triệu đồng 3 Trên 10 triệu Đồng lên đến 18 triệu đồng 15% 0,75 triệu đồng + 15% tổn thất do bản thân trên 10 triệu đồng 15% TNT – 0,75 triệu đồng 4Tặng hơn từ 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng 20% ​​1,95 triệu đồng + 20% tổn thất do bản thân trên 18 triệu đồng 20% TNT – 1,65 triệu đồng 5 Trên 32 triệu đồng đến 52 triệu triệu đồng25% 4 .75 triệu đồng + 25% thiệt hại do bản thân gây ra hơn 32 triệu đồng 25% TNT – 3,25 triệu đồng 6Hơn 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng 30% 9,75 triệu đồng + 30% Tự vỡ nợ lớn hơn 52 triệu đồng 30% TNT – 5,85 triệu đồng 7 Trên 80 triệu đồng 35% 18,15 triệu đồng + 35% bao gồm thuế trên 80 triệu đồng 35% TNT – 9,85

2. Công thức tính thuế TNCN trên Excel

Giả sử thu nhập chịu thuế là 60.000.000 đồng. Chúng tôi thấy 60.000.000> 52.000.000.

Xem thêm: 0925 là mạng gì? Giải mã ý nghĩa phong thủy đầu số 0925

– Cách 1: Theo cách tính bảng lũy ​​tiến từng phần. Ta có thể tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập chịu thuế 6.000.000 như sau:= 9,750,000 + 8,000,000 * 30% = 12,150,000 (VNĐ)– Cách 2: Ta có một cách tính khác:Thuế TNCN = Thuế thu nhập lũy tiến của cấp này + thuế thu nhập còn lại + Thu nhập còn lại = (thu nhập chịu thuế – hạn mức trước đây) * thuế suất của cấp này. => Như vậy ta thấy: Số thuế TNCN là 60.000.000 = Số thuế thu nhập lũy tiến bậc 6 + Số thuế lớn hơn 52 triệu (tức là 8 triệu) Số thuế thu nhập lũy tiến của bậc này = 9.750.000 (đồng) Số thuế trên 52 triệu = (60.000.000 – 52.000.000) * 30% = 2.400.000 (VNĐ)Vậy thuế TNCN = 9.750.000 + 2.400.000 = 12.150.000 (đồng).VẬY: nếu chúng ta gọi thu nhập chịu thuế là A.Nếu A nằm trong hạn mức nào thì cách xác định A = Thuế lũy tiến của bậc này + (A- hạn mức của bậc trước) * Thuế suất của bậc này Chúng tôi đã thiết lập cụ thể: Công thức tính thuế TNDN trên Excel cho bất kỳ số A nào như sau:= IF (A
Áp dụng cho Excel, chúng tôi nhận được:Bằng cách áp dụng công thức này, chúng ta có thể tạo một tệp để theo dõi danh sách nhân viên đã khấu trừ thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân của từng người trong các tháng sau:Mời bạn đọc tham khảo phần kế toán thuế tại phần Mẫu Ví dụ về bảng nộp thu nhập tăng thêm Thu nhập không chịu thuế Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Hướng dẫn cá nhân để tự hoàn thuế TNCN trong những năm cổ đại

*

Giấy cam kết thu nhập cá nhân – Mẫu số 02 / CK-TNCN 2021 Hướng dẫn cách cam kết không khấu trừ 10% IRP Thư xác nhận thu nhập hàng năm số 20 / TXN-TNCN Giấy xác nhận quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tờ khai đăng ký thuế dành cho người chịu trách nhiệm đối với thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 05-ĐK-TCT Đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05-ĐK-TCT