Cách sử dụng chức năng Index.

Hàm tra cứu trong Excel thuộc nhóm các hàm cơ bản của Excel, có nhiều tùy chọn khác nhau để tìm giá trị mà bạn cần trong bảng, chẳng hạn như sử dụng hàm Vlookup trong Excel hoặc hàm Hlookup. Tuy nhiên, hai hàm tìm kiếm trên sẽ chỉ tìm giá trị theo hàng hoặc cột, theo một hướng chứ không tìm kiếm giá trị trên cả hàng và cột.

Bạn đang thử: Cách sử dụng hàm chỉ mục

Trong trường hợp này, chúng ta nên kết hợp các hàm Index và Match để lấy giá trị theo hàng và cột, dễ thực hiện hơn để thay thế hàm tìm kiếm Vlookup hoặc Hlookup. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách gộp 2 hàm index và match trong Excel.

Hướng dẫn kết hợp các hàm chỉ mục và so khớp trong Excel

1. Hàm Indeх trong Excel

Hàm Indeх có hai dạng: hàm Indeх dưới dạng một mảng và hàm Indeх dưới dạng tham chiếu.

Hàm mảng Indeх Trả về giá trị của một ô dữ liệu với chỉ mục hàng và chỉ mục cột đã tìm kiếm. Cú pháp của hàm mạng là Indeх (Arraу, Roᴡ_num,). Trong đó:

Array: mảng dữ liệu tham chiếu.Roᴡ_num: hàng chứa giá trị cần truy xuất.Column_num: cột chứa giá trị cần lấy.

Indeх hoạt động như một tài liệu tham khảo Trả về giá trị của ô có chỉ số hàng và cột được tìm kiếm. Cú pháp hàm tham chiếu là INDEX (Tham chiếu, Roᴡ_num, , . Trong đó:

Tham chiếu: Vùng tham chiếu chứa giá trị cần tìm kiếm.Roᴡ_num: Chỉ mục của hàng chứa giá trị cần tìm kiếm.Column_num: Chỉ mục của cột chứa giá trị cần tìm kiếm.Area_num: Số trả về, giá trị mặc định là 1.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng hàm Index trong bài viết Cách sử dụng hàm Index trong Excel.

2. Khớp hàm trong Excel

Hàm Match trả về thứ tự của giá trị cần tìm kiếm trong bảng. Cấu trúc của hàm Match là = MATCH (Lookup_Value, Lookup_arraу, ). Trong đó:

Lookup_Value: giá trị cần tra cứu.Lookup_array: mảng chứa giá trị cần tra cứu.Match_tуpe: kiểu tra cứu. Có 3 kiểu tìm kiếm: Tìm kiếm giá trị nhỏ hơn giá trị cần tìm khi match_tуpe = 1. Tìm kiếm giá trị bằng giá trị cần tìm khi match_tуpe = 0. Tìm kiếm giá trị lớn hơn giá trị cần tìm khi match_type = -1.

Cách sử dụng hàm Match bạn đọc trong bài viết Hướng dẫn sử dụng hàm Match trong Excel.

3. Kết hợp chức năng Khớp với chức năng Chỉ mục

Chúng ta có một bảng dữ liệu như hình bên dưới.

Bài tập 1: Tìm tư liệu của bài Vớ trong bảng (Tìm từ phải sang trái)

Theo bảng, chúng ta thấy rằng vị trí của tất là ở STT 4 và bạn sẽ thấy rằng chất liệu của tất là len dệt kim. Như vậy, chúng ta sẽ nhìn vào cột Nguyên liệu và tìm dòng số 5 để có kết quả.

Bước 1:

Chúng tôi sẽ đầu tiên Tìm mục nơi có tất trong bàn. Nhập công thức = AGREEMENT (“Vớ”, B1: B7,0) rồi nhấn Enter. Trong đó:

Socks: Đây là giá trị cần tìm ở đúng vị trí.B1: B7: Vùng tìm kiếm giá trị, đây là cột Item.0: Tìm giá trị chính xác.

Kết quả là 5, có nghĩa là tất trong Xếp thứ 5 trong bảng.

Bước thứ 2:

Bây giờ chúng tôi sẽ tìm giá trị trong cột Vật liệu tương ứng với giá trị ở hàng 5sẽ là chất liệu tất của sản phẩm.

Công thức kết hợp hàm Index với hàm Match thì là ở = INDEX (cột cần tìm, (MATCH (giá trị cần tìm, cột chứa giá trị, 0)).

Xem thêm: Những loại thuốc an thần gây ngủ tốt nhất

Áp dụng Bài tập 1, toàn bộ cụm MATCH (giá trị dùng để tìm kiếm, cột chứa giá trị, 0)) = 5, thứ tự của giá trị dùng để tìm kiếm.

Nhập công thức là = INDEX (D1: D7,5) và nhấn Enter. Trong đó D1: D7 là cột chứa giá trị cần tìm.

Kết quả sẽ là một chất liệu len dệt kim.

Công thức chung kết hợp hàm Index với hàm Match khi áp dụng cho Bài tập 1 là = INDEX (D1: D7, MATCH (“Socks”, B1: B7,0)) rồi nhấn Enter.

Kết quả cũng cho thấy len dệt kim cho tất.

Bài tập 2: Tìm các bài tương ứng với chất liệu Vải lanh trong bảng (Tìm từ trái qua phải)

Bước 1:

Trước hết chúng ta cần tìm vị trí vải trong cột Vật liệu. Bạn nhập công thức = MATCH (“Lin”, D1: D7,0) rồi nhấn Enter. Trong đó:

Lin: Cần tìm vị trí cho giá trị này Đ1: D7: Vùng dữ liệu chứa giá trị cần tìm vị trí 0: Tìm các giá trị chính xác giống nhau.

Đầu ra 7, Vải lanh ở hàng số 7 trong cột Vật liệu.

Bước thứ 2:

Kết hợp với hàm Indeх, ta có công thức = INDEX (B1: B7,7) rồi nhấn Enter.

Kết quả sẽ hiển thị Quần short nữ ngay bên dưới bảng.

Chúng tôi sẽ làm điều đó kết hợp chức năng Indeх với chức năng Đối sánh. trong cùng một công thức đầu vào là = INDEX (B1: B7, MATCH (“Lin”, D1: D7,0)) rồi nhấn Enter.

Kết quả cũng cho thấy phản ứng đối với quần đùi của phụ nữ.

Vì vậy, bằng cách kết hợp hàm India với hàm Excel, chúng ta sẽ tìm thấy giá trị theo cách từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Với hàm VLOOKUP, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm dữ liệu từ trái sang phải.

Độc giả tải bài tập kết hợp hàm Indeх với hàm Match có lời giải theo link bên dưới.

Chúc bạn thành công!

5 5

  • Dịch vụ 4g của Viettel
  • Cách vẽ trên tệp pdf
  • Cách giữ đồ chiên giòn lâu
  • Triển khai Web của Microsoft là gì?