Các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên, Cstc FAQ

(ĐCSVN) – Sáng 28/7, với 479/479 đại biểu có mặt, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và phương án vay, trả nợ công 5 năm 2021-2025. Trong khuôn khổ này, mục tiêu là tăng tỷ trọng chi đầu tư cho phát triển lên khoảng 29% và giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%.

Bạn đang tham khảo: Các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên, Hỏi đáp cstc

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Tài chính. và Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho rằng: Một số ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, cần có những giải pháp quyết liệt bằng cách giảm tỷ lệ chi thường xuyên. lên 60%, đưa tỷ lệ chi đầu tư phát triển (ĐTPT) lên 29% tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và giải trình như sau: Trong cơ cấu chi tiêu vãng lai hiện nay, tỷ trọng chi tiền lương và chi cho con người chiếm khoảng 61-62%. Trong dự toán chi thường xuyên của Ngân sách Trung ương, các khoản chi ưu tiên bao gồm: chi quốc phòng, an ninh, chi lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, chi bổ sung có mục tiêu cho địa phương để thực hiện chính sách an sinh xã hội … nỗ lực tiếp tục giảm chi hoạt động chỉ tập trung ở lĩnh vực chi sự nghiệp và các đơn vị sự nghiệp có năng lực xã hội hóa mạnh. Việc giảm chi thường xuyên cần có lộ trình tương ứng với việc cắt giảm biên chế, sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh giá, biểu dịch vụ công phi thị trường.

*
*
*

“); this.closest (” bảng “). remove ();”>

*
Quốc hội làm việc tại phòng để thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh: TH.

“Tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chủ động hơn nữa trong cân đối ngân sách nhà nước, tiếp tục phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi vãng lai để nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên 29%. và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60% tổng chi NSNN ”, ông Cường nói.

Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, nợ công theo kế hoạch trung hạn, bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa kế hoạch tài chính và trả nợ công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, tăng cường giám sát, thanh tra, rà soát, kiểm toán; bảo đảm kết quả kiểm toán nhà nước là cơ sở để phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước và phê duyệt điều tiết ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hàng năm. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đồng thời khẳng định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật …

Nghị quyết đặt ra các mục tiêu cụ thể:

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt xấp xỉ 8,3 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ huy động bình quân vào ngân sách nhà nước không dưới 16% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13 – 14% GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 85-86% tổng thu ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Tổng quan về trao đổi khí trong phổi và tế bào, Tổng quan về trao đổi khí trong phổi và tế bào

Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 nghìn tỷ đồng, trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách. sách. Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống còn khoảng 60%.

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2,87 nghìn tỷ đồng, trong đó: Vốn nước ngoài khoảng 300 nghìn tỷ đồng, tư nhân hóa và bán vốn nhà nước khoảng 248 nghìn tỷ đồng. .

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP, trong đó: bội chi ngân sách trung ương bình quân 3,4% GDP, bội chi ngân sách địa phương bình quân 0,3% GDP; trong tổ chức thực hiện phấn đấu giảm GDP dưới 3,7%.

Tổng mức cho vay giai đoạn 2021-2025 là 3.068 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân sách Trung ương xấp xỉ 2,9 nghìn tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ xấp xỉ 1,7 nghìn tỷ đồng; tổng mức vay của ngân sách địa phương khoảng 148 nghìn tỷ đồng, mức vay của từng địa phương trong hạn mức nợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương xấp xỉ 35,3 nghìn tỷ đồng.

Đảm bảo an toàn nợ công, với các mục tiêu: Trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP, ngưỡng báo động là 55% GDP; Mức trần nợ công hàng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; Mức trần nợ nước ngoài của quốc gia hàng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không được vượt quá 25% tổng thu ngân sách của Chính phủ; Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng) không quá 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ …