BIÊN BẢN ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG MUA HÀNG

Bạn đã biết gì về hồ sơ đàm phán hợp đồng? Đây là một bước quan trọng trong phương thức đấu giá một phong bì. Vậy biên bản thương thảo hợp đồng gồm những phần nào? Nó nên được sử dụng lúc nào? Hãy cùng xechaydiendkbike.vn tìm hiểu trong bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Biên bản thương thảo hợp đồng cung cấp mẫu

Hồ sơ thương thảo hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————————

HỒ SƠ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

Số:… / TTHD /….-ĐHKTL

Bưu kiện: …………………………………………………………………………………………………..

Dự án: ………………………………………………………………………………………………………

– Xét quyết định số ………… / QĐ- ………… – ………… của… /… /…

của Giám đốc (Giám đốc) …………………… về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu

………………………… ..trong dự án ……………………………………………………………… ..

– Căn cứ vào hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời thầu để xét chọn đơn vị trúng thầu của công ty …………………….

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….., lúc ….. giờ…. phút, tại …………………….

…………………… đại diện của các Bên bao gồm:

Hiệu trưởng (sau đây gọi là Bên A): ……………………………………………………

Mã số thuế: …………………… Tài khoản: …………………………………………………….

Trong:………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện là: ……………………………………………… .. Chức vụ: ……………………………………………………

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B): CÔNG TY ……………………….

Trong: ……………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Người đại diện là: Ông …………………………………………………… Chức năng: …………………….

Hai bên đã tổ chức thảo luận về hồ sơ đàm phán hợp đồngkiểm tra và thống nhất các nội dung cung cấp hàng hóa như sau:

Nội dung hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng: ……………………………………………………………………………………………… Giá trị của hợp đồng: ………… …. Đồng Toàn bộ: …………… .. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: …………………………………………………………………… Bảo lãnh bảo lãnh: …………………… ……………………………………………………… .. Thời hạn thực hiện hợp đồng: ……………………………………………… …………… ……… ………..Địa điểm giao hàng : ……………………………………………………… …………………….

Xem thêm: Hướng dẫn cách đổi Avatar Zalo trên máy tính, điện thoại

Thời hạn và phương thức thanh toán

Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho bên bán 100% giá trị hợp đồng, chia làm 2 đợt như sau:

Thứ nhất: …………………………………………………………………………………………………………

Giai đoạn 2: ………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

Biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị có xác nhận của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát Chứng thư bảo lãnh, bảo lãnh của ngân hàng có giá trị 5% giá trị quyết toán của hợp đồng (nếu có) Yêu cầu thanh toán của nhà thầu. Tem bảo hành và bảo lãnh của bên bán . Giấy chứng nhận QC (bản gốc nhà sản xuất) và CO (bản sao nhà nhập khẩu) Công việc hoàn thành theo hợp đồng, phải thanh toán Hóa đơn VAT Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. Hồ sơ thi công, nhật ký công trường (nếu có). Hợp đồng báo cáo thanh lý.

Bảo hiểm

Theo dõi hồ sơ đàm phán hợp đồng, tất cả các thiết bị nêu trong Hợp đồng sẽ được Bên B bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Theo yêu cầu của Bên A trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời thầu của Bên B. Thời gian bảo hành bắt đầu từ ngày nghiệm thu hợp đồng. giờ kể từ khi Bên A gửi yêu cầu cho Bên B. Sau khung thời gian trên mà Bên B không hoàn thành việc sửa chữa thì Bên A được quyền thuê đơn vị khác sửa chữa. Tất cả các khoản phí khắc phục sự cố Phần B sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán. Để được bảo hành, các sản phẩm phải có phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành dán trên thiết bị của Bên B và Bên A phải trong thời gian bảo hành Bên B có trách nhiệm sửa chữa vật tư và bảo hành miễn phí theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đối với mọi trường hợp hư hỏng, sự cố, do lỗi của nhà sản xuất, các sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, triển khai và lắp đặt. Trong thời gian bảo hành, Bên B phải có thiết bị tương ứng để thay thế. thay thế cho Phần A sẽ được sử dụng trong trường hợp thiết bị được bảo hành. .

*

Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của Bên A:

Bên A phải kiểm tra hàng hóa về số lượng, chủng loại và chất lượng bao bì của hàng hóa. Ký vào hóa đơn giao hàng và phiếu xuất kho để xác nhận Bên B đã nhận đầy đủ hàng hóa. Có trách nhiệm nhận hàng, sử dụng và bảo quản hàng hóa theo đúng quy cách đã được Phần B ghi trong các tài liệu kèm theo. Thanh toán đầy đủ tiền hàng theo quy định của hợp đồng.

Trách nhiệm của Bên B:

Bên bán có trách nhiệm giao đầy đủ hàng hóa kèm theo các giấy tờ cần thiết cho bên mua đúng thời gian và chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Cùng bên mua kiểm tra thiết bị, bàn giao và lập biên bản chạy thử. . thu thập hàng hóa cuối cùng. Bảo hành thiết bị khi kết thúc giao hàng và lắp đặt.

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định trong hợp đồng này, gây thiệt hại về kinh tế cho bên kia thì phải bồi thường giá trị thiệt hại đó.

Các điều khoản khác của hợp đồng

Đồng ý (phù hợp với các điều kiện hợp đồng chung trong hồ sơ mời thầu).

Báo cáo này là cơ sở để ký hợp đồng với Công ty ký hợp đồng …………. Hồ sơ mời thầu ………… .. được hai bên thống nhất với nội dung trên.

Hồ sơ thương thảo hợp đồng hoàn thành lúc…. giờ …. phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA(Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN BÊN BÁN(Ký, ghi rõ họ tên)

Khi nào lập báo cáo đàm phán?

Phù hợp với Quy trình chỉ định thầu rút gọn tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP. Nhà thầu và nhà thầu phải thương thảo hợp đồng để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. Thương thảo hợp đồng được đại diện bởi hồ sơ đàm phán hợp đồng.

Sự kết luận

Với sự chia sẻ “Ví dụ về biên bản thương thảo hợp đồng theo quy định mới nhất“. Mong rằng các độc giả sẽ mang lại cho tôi kiến ​​thức về các dòng máy hồ sơ đàm phán hợp đồng. Từ đó, chuẩn bị kỹ lưỡng trong công việc.