Bảo hiểm xã hội trả lương hưu như thế nào

TIN GIỚI THIỆU VĂN BẢN CHỈ ĐẠO – CÁCH LÀM VIỆC PHẢI BIẾT

*

*

*

*

*

Cách tính tiền hưu trí?
Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh ngày 30/12/1962, tham gia BHXH từ năm 1984. Cuối năm tôi nghỉ hưu có thuộc trường hợp năm 2018 không và lương hưu của tôi được tính như thế nào?

Câu trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Thời điểm đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

Bạn thử xem: An sinh xã hội trả lương hưu như thế nào?

Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện tính tuổi nghỉ hưu là ngày đầu tiên của tháng 01 năm liền kề năm người lao động đủ tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, trường hợp của bạn là nghỉ hưu vào tháng 1 năm 2018. Bạn có 33 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: GÌ LÀ RẺ? nhà máy và nhà cung cấp

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu:

+ Trường hợp đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ hưu;

+ Nếu có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Khi bạn nghỉ hưu vào đầu năm 2018, 16 năm đầu đóng BHXH được tính bằng 45% thì cứ các năm đóng BHXH tiếp theo được tính bằng 2%, cộng dồn cho đến khi đạt mức hưởng là lương hưu75. % tối đa. Số năm đóng bảo hiểm xã hội còn lại được tính bằng 1/2 mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, bạn sẽ cần 31 khoản đóng góp xã hội để đạt tỷ lệ hưu trí 75% khi nghỉ hưu vào năm 2018.

2 năm đóng BHXH còn lại được nhận BHXH một lần bằng 1 tháng tiền lương. Như vậy, mức lương hưu của bạn là 75% nếu bạn nghỉ hưu đúng tuổi. Trường hợp nghỉ hưu sớm thì mỗi năm nghỉ hưu sớm phải trích 2%.

  • Tài trợ vốn cổ phần là gì?
  • Thần thức ở đâu?
  • Con gián thế nào
  • Mua đá làm tiểu cảnh ở đâu?