Ai là người được theo dõi nhiều nhất trong top 9+ của tầng lớp trung lưu nam?

Ai là người được theo dõi nhiều nhất trong top 9+ của tầng lớp trung lưu nam?